Mijn favorieten

Taxatie

Betrouwbare taxatie door een NVM-makelaar/taxateur

Voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten­ van uw hypotheek heeft u een professioneel taxatierapport nodig.
Zowel u als uw geldverstrekker moeten op de inhoud van een taxatierapport kunnen voortbouwen.

Bij het uitvoeren van een ­taxatie­ komt heel wat kijken. Uw NVM makelaar/taxateur controleert en beoordeelt zaken die van invloed zijn op de waarde van uw woning, zoals bijvoorbeeld:

  • De staat van onderhoud van de woning.
  • Inhoud en oppervlakte.
  • Kadastrale gegevens controleren en nagaan van de eigendomssituatie en eventuele rechten en plichten die zijn gekoppeld aan de woning en de grond (bijv.­recht van overpad,­erfpacht).
  • Milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging.
  • Bijzonderheden aan de woning, zoals ligging, omgeving en functionele indeling.
  • Vraag- en aanbodverhouding in de markt.­
  • Bestemmingsplan

De taxateur legt zijn bevindingen vast in een taxatierapport voorzien van­ een onderbouwing. In de uitgebreide NVM-database kan de makelaar/taxateur voldoende referentieobjecten vinden die voor deze­ onderbouwing kan worden gebruikt.
­
Taxatie-instituut
Als extra zekerheid kan de makelaar/taxateur zijn taxatierapport laten controleren door een validatie-instituut. Bepaalde banken stellen een controle door een validatie-instituut verplicht. ­Salland Makelaardij Schrijver & Holterman werkt samen met het validatie instituut­ NWWI en Taxateursunie.

Bij taxaties voor woningfinanciering welke door het­ NWWI­ worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek.­
­
Goed gevoel
Met een NVM-makelaar van Salland Makelaardij houdt­u­een goed gevoel over aan de­taxatie. Mede dankzij de­ erecode ­en de permanente opleidingen van de NVM wordt uw woning getaxateerd door een echte professional.

Wilt u een taxatierapport aanvragen? Klik­ hier­ voor het maken van een afspraak.­

­